ἀνασκευάζω (anaskeuazô)

da ἀνά (nel senso di inversione) ed una parola derivata da σκεῦος
Numero Strong: G384
verbo

1) fare la valigia per portarla ad un altro luogo
   1a) muovere i propri mobili (quando si parte per un altro luogo)
2) di un nemico
   2a) smantellare, depredare
3) di un luogo
   3a) rovesciare, devastare e distruggere città, terre, eccetera
4) respingere violentemente da uno stato giusto, sconvolgere, sovvertire

ἀνασκευάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

sconvolgere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω