ἀναψύχω (anapsuchô)

da ἀνά e ψύχομαι
TDNT - 9: 663,1342
Numero Strong: G404
verbo

1) rinfrescare, recuperare dai colpi di calore
   1a) rinfrescare (il proprio spirito)
2) recuperare fiato, prende aria, rianimare, rinfrescare

ἀνέψυξεν: 3sing. att. aor. ind.

confortare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω