ἀναζώννυμι (anazônnumi)

da ἀνά e ζώννυμι
Numero Strong: G328
verbo

1) cingere
2) metaforicamente essere preparato
   2a) una metafora derivata dalla pratica degli orientali, che per non essere non impediti nei loro movimenti, quando iniziavano un viaggio o qualsiasi lavoro, legavano i loro indumenti lunghi vicino ai loro corpi e li attaccavano con una cintura di cuoio

ἀναζωσάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.

(+ὁ ὀσφῦς) predisporre a azionare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω