ἀνεπίλημπτος (anepilêmptos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da ἐπιλαμβάνομαι
TDNT - 4: 9,495
Numero Strong: G423
aggettivo

1) non appreso, che non può essere preso
2) che non può essere ripreso, irreprensibile

ἀνεπίλημπτοι: nom. pl. masc.
ἀνεπίλημπτον: acc. sing. femm., acc. sing. masc.

irreprensibile: 2
irreprensibile fino: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω