ἀνεξεραύνητος (anexeraunêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ἐξεραυνάω
TDNT - 1: 357,58
Numero Strong: G419
aggettivo

1) che non può essere cercato

ἀνεξεραύνητα: nom. pl. neut.

inscrutabile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω