ἀνεξιχνίαστος (anexichniastos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ἐκ ed una parola derivata da ἴχνος
TDNT - 1: 358,58
Numero Strong: G421
aggettivo

1) che non può essere cercato, che non può essere compreso

ἀνεξιχνίαστοι: nom. pl. femm.
ἀνεξιχνίαστον: acc. sing. neut.

ininvestigabile: 1
insondabile: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω