ἀνοίγω (anoigô)

da ἀνά e oigo (aprire)
Numero Strong: G455
verbo

1) aprire

ἀνέῳγεν: 3sing. att. pf. ind.
ἀνεῳγμένας: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
ἀνεῳγμένης: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.
ἀνεῳγμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἀνεῳγμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἀνεῳγμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
ἀνεῳγότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἀνέῳξεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀνεῴχθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀνεῳχθῆναι: pass. aor. inf.
ἀνεῴχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀνοίγει: 3sing. att. pres. ind.
ἀνοίγειν: att. pres. inf.
ἀνοιγήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀνοίγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀνοιγῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἀνοῖξαι: att. aor. inf.
ἀνοίξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀνοίξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνοίξῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἄνοιξον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀνοίξω: 1sing. att. fut. ind.
ἀνοίξωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἠνεῳγμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
ἠνεῳγμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἠνεῳγμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ἠνέῳξέν: 3sing. att. aor. ind.
ἠνεῴχθησαν, ἠνεῴχθησάν: 3pl. pass. aor. ind.
ἠνοίγη: 3sing. pass. aor. ind.
ἠνοίγησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἤνοιξεν, ἤνοιξέν: 3sing. att. aor. ind.
ἠνοίχθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἠνοίχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) aprire: 2
(+ὁ στόμα) cominciare a parlare: 1
(+ὁ στόμα) parlare: 1
(+ἐγώ) aprire: 2
aprire: 66
parlare aprire: 1
per aprire: 2
prendere a: 1
spalancare: 1
Totale: 77

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω