ἀνθομολογέομαι (anthomologeomai)

da ἀντί e la voce media di ὁμολογέω
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: G437
verbo

1) rispondere professando o confessando
2) andare d'accordo vicendevolmente (uno dopo l'altro), fare un patto
3) riconoscere nella presenza di
   3a) ringraziare

ἀνθωμολογεῖτο: 3sing. med. impf. ind.

lodare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω