ἀνθρωπάρεσκος (anthrôpareskos)

da ἄνθρωπος e ἀρέσκω
TDNT - 1: 465,77
Numero Strong: G441
aggettivo

1) che cerca di piacere agli uomini, che corteggia il favore di uomini

ἀνθρωπάρεσκοι: nom. pl. masc.

per piacere a uomo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω