ἀντίχριστος (antichristos)

da ἀντί e Χριστός
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: G500
sostantivo maschile

1) l'avversario del Messia, l'Anticristo

ἀντίχριστοι: nom. pl.
ἀντίχριστος: nom. sing.
ἀντιχρίστου: gen. sing.

anticristo: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω