ἀντέχομαι (antechomai)

da ἀντί e la voce media di ἔχω
TDNT - 2: 827,286
Numero Strong: G472
verbo

1) tenere davanti o contro, resistere, sopportare
2) tenersi direttamente opposto a qualcuno, contrastare fermamente, difendere, fare attenzione

ἀνθέξεται: 3sing. med. fut. ind.
ἀντέχεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἀντεχόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.

attaccare: 1
riguardare: 1
riguardare per: 1
sostenere: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω