ἀνταπόδομα (antapodoma)

da ἀνταποδίδωμι
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: G468
sostantivo neutro

1) la cosa restituita, cambio

ἀνταπόδομα: acc. sing.
ἀνταπόδομά: nom. sing.

contraccambiare: 1
uno retribuire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω