ἀνταποκρίνομαι (antapokrinomai)

da ἀντί e ἀποκρίνομαι
TDNT - 3: 944,469
Numero Strong: G470
verbo

1) contraddire rispondendo, rispondere in modo contrario

ἀνταποκριθῆναι: pass. aor. inf.
ἀνταποκρινόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

replicare: 1
rispondere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω