ἀντιλέγω (antilegô)

da ἀντί e λέγω
Numero Strong: G483
verbo

1) parlare contro, sparlare, contraddire
2) opporsi a qualcuno, rifiutare di ubbidirgli, dichiararsi contro di lui, rifiutare di non aver niente a che fare con lui

ἀντειπεῖν: att. aor. inf.
ἀντέλεγον: 3pl. att. impf. ind.
ἀντιλέγει: 3sing. att. pres. ind.
ἀντιλέγεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀντιλεγόμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
ἀντιλέγοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀντιλέγοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀντιλέγοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀντιλεγόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.

contestare: 1
contraddire: 4
di contraddire: 1
dire in contrariare: 1
incontrare opporre: 1
negare: 1
opporre: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω