ἀνυπόκριτος (anupokritos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ὑποκρίνομαι
TDNT - 8: 570,1235
Numero Strong: G505
aggettivo

1) non finto, non mascherato, sincero, senza ipocrisia

ἀνυπόκριτον: acc. sing. femm.
ἀνυπόκριτος: nom. sing. femm.
ἀνυποκρίτου: gen. sing. femm.
ἀνυποκρίτῳ: dat. sing. femm.

senza ipocrisia: 2
sincerare: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω