ἀπάτωρ (apatôr)

da ἄλφα (come una particella negativa) e πατήρ
TDNT - 5: 1019,805
Numero Strong: G540
aggettivo

1) il cui padre non è registrato nelle genealogie, senza padre

ἀπάτωρ: nom. sing. masc.

senza padre: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω