ἀπόκειμαι (apokeimai)

da ἀπό e κεῖμαι
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: G606
verbo

1) essere messo via, riservato
2) essere riservato per qualcuno, attendere qualcuno

ἀποκειμένην: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἀπόκειται, ἀπόκειταί: 3sing. med. pres. ind.

nascondere: 1
riservare: 2
stabilire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω