ἀπαύγασμα (apaugasma)

da una parola composta da ἀπό e αὐγάζω
TDNT - 1: 508,87
Numero Strong: G541
sostantivo neutro

1) luminosità riflessa
   1a) di Cristo che perfettamente riflette la maestà di Dio
2) splendore
   2a) brillare, di una luce che proviene da un corpo luminoso

ἀπαύγασμα: nom. sing.

splendere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω