ἀπαγγέλλω (apaggellô)

da ἀπό e la radice di ἄγγελος
TDNT - 1: 64,10
Numero Strong: G518
verbo

1) portare notizie (da una persona o cosa), riferire
2) proclamare, fare conoscere apertamente, dichiarare

ἀπαγγεῖλαι, ἀπαγγεῖλαί: att. aor. inf.
ἀπαγγείλατε, ἀπαγγείλατέ: 2pl. att. aor. imptv.
ἀπάγγειλον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀπαγγελεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀπαγγέλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀπαγγέλλοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀπαγγέλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπαγγέλλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀπαγγέλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀπαγγελῶ: 1sing. att. fut. ind.
ἀπήγγειλαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπήγγειλεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπηγγέλη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπήγγελλον: 1sing. att. impf. ind.

(+αὐτός) riferire: 2
(+ἐγώ) fare sapere: 1
(+ἐγώ) riferire: 1
annunziare: 10
dichiarare: 1
dire: 1
fare conoscere: 1
fare rapportare: 1
fare sapere: 2
informare: 1
portare: 1
portare notizia: 1
predicare: 1
proclamare: 1
raccontare: 5
riferire: 15
Totale: 45

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω