ἀπαράβατος (aparabatos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da παραβαίνω
TDNT - 5: 742,772
Numero Strong: G531
aggettivo

1) non violato, inviolabile
2) immutabile e quindi probabilmente non passato a un successore

ἀπαράβατον: acc. sing. femm.

che non trasmettere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω