ἀπαρχή (aparchê)

da una parola composta da ἀπό e ἄρχω
TDNT - 1: 484,81
Numero Strong: G536
sostantivo femminile

1) l'offerta della primizia
2) rimuovere la primizia del prodotto della terra che è stata offerta a Dio. La prima porzione della pasta, da cui il pane sacro era preparato. Così il termine veniva usato per persone consacrate a Dio per sempre.
3) persone superiori in eccellenza ad altri della stessa classe

ἀπαρχὴ: nom. sing.
ἀπαρχήν, ἀπαρχὴν: acc. sing.

fino da principiare: 1
primo: 8
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω