ἀπαρνέομαι (aparneomai)

da ἀπό e ἀρνέομαι
TDNT - 1: 471,*
Numero Strong: G533
verbo

1) negare
   1a) affermare che non si conosce qualcuno
   1b) dimenticare sé stesso, perdere di vista sé stesso e i propri interessi

ἀπαρνηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀπαρνησάσθω: 3sing. med. aor. imptv.
ἀπαρνήσῃ: 2sing. med. aor. cong., 2sing. med. fut. ind.
ἀπαρνήσομαι: 1sing. med. fut. ind.

negare: 1
rinnegare: 8
rinunciare: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω