ἀπείθεια (apeitheia)

da ἀπειθής
TDNT - 6: 11,818
Numero Strong: G543
sostantivo femminile

1) ostinatezza, opposizione ostinata alla volontà divina, miscredenza, disubbidienza

ἀπειθείᾳ: dat. sing.
ἀπείθειαν: acc. sing.
ἀπειθείας: gen. sing.

(+) ribellare: 3
disubbidire: 4
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω