ἀπεκδύομαι (apekduomai)

voce media da ἀπό e ἐκδύω
TDNT - 2: 318,*
Numero Strong: G554
verbo

1) spogliare completamente da sé stesso
   1a) denota la separazione da quello che è tolto
2) spogliare completamente per sé stesso (per il proprio vantaggio)
3) derubare, disarmare

ἀπεκδυσάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀπεκδυσάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

spogliare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω