ἀπελεγμός (apelegmos)

da una parola composta da ἀπό e ἐλέγχω
Numero Strong: G557
sostantivo maschile

1) censura, ripudio di una cosa mostrata di essere senza valore, nulla

ἀπελεγμὸν: acc. sing.

discreditare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω