ἀποχωρίζομαι (apochôrizomai)

da ἀπό e χωρίζω
Numero Strong: G673
verbo

1) separare
2) dividere in pezzi
3) separarsi da, partire da

ἀπεχωρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀποχωρισθῆναι: pass. aor. inf.

(+αὐτός) separare: 1
ritirare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω