ἀποφέρω (apoferô)

da ἀπό e φέρω
Numero Strong: G667
verbo

1) portare via

ἀπενεγκεῖν: att. aor. inf.
ἀπενεχθῆναι: pass. aor. inf.
ἀπήνεγκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπήνεγκέν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποφέρεσθαι: pass. pres. inf.

(+αὐτός) portare: 1
mettere: 1
portare: 1
portare via: 1
trasportare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω