ἀποφθέγγομαι (apoftheggomai)

da ἀπό e φθέγγομαι
TDNT - 1: 447,75
Numero Strong: G669
verbo

1) parlare forte, parlare francamente, pronunciare
   1a) non una parola del discorso quotidiano ma una che "appartiene al discorso dignitoso ed elevato"

ἀπεφθέγξατο: 3sing. med. aor. ind.
ἀποφθέγγεσθαι: med. pres. inf.
ἀποφθέγγομαι: 1sing. med. pres. ind.

esprimere: 1
parlare: 1
pronunziare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω