ἀποκτείνω (apokteinô)

da ἀπό e kteino (uccidere)
Numero Strong: G615
verbo

1) uccidere in qualsiasi modo una cosa
   1a) distruggere, permettere di perire
2) metaforicamente estinguere, abolire
   2a) infliggere la morte
   2b) privare della vita spirituale e procurare la miseria eterna nell'inferno

ἀπεκτάνθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπεκτάνθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀπέκτειναν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπεκτείνατε: 2pl. att. aor. ind.
ἀπέκτεινεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποκτανθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποκτανθῆναι: pass. aor. inf.
ἀποκτανθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἀποκτεῖναι: att. aor. inf.
ἀποκτεινάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἀποκτείνας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποκτεινόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀποκτείνουσα: att. pres. ptc. voc. sing. femm.
ἀποκτείνωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἀποκτείνωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀποκτενεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀποκτενεῖτε: 2pl. att. fut. ind.
ἀποκτέννει: 3sing. att. pres. ind.
ἀποκτέννεσθαι: pass. pres. inf.
ἀποκτέννοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀποκτεννόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀποκτενοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀποκτενῶ: 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) fare morire: 3
(+αὐτός) uccidere: 8
(+) uccidere: 1
(+ἐγώ) uccidere: 3
(+σύ) fare morire: 1
(+σύ) uccidere: 1
fare morire: 4
mettere a morte: 1
per uccidere: 1
quello uccidere: 1
uccidere: 50
Totale: 74

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω