ἀποκυλίω (apokuliô)

da ἀπό e κυλίομαι
Numero Strong: G617
verbo

1) rotolare via
Questa parola è usata nei Vangeli per riferirsi alla pietra che era di fronte della tomba di Gesù. Nella Palestina, di solito le tombe erano in una depressione e la pietra era rotolata giù attraverso una pendenza per coprire la bocca della tomba. Per una tomba piccola, ci volevano circa venti uomini per rotolare una pietra giù nella discesa e coprire la porta della tomba. La Bibbia ci dice che la pietra che copriva la porta della tomba era una pietra grande. Le donne avrebbero avuto bisogno addirittura dell'aiuto di oltre una completa guardia romana di sedici uomini per poter spostare la pietra. Era quasi impossibile.

ἀπεκύλισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποκεκυλισμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἀποκεκύλισται: 3sing. pass. pf. ind.
ἀποκυλίσει: 3sing. att. fut. ind.

rotolare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω