ἀποπλανάω (apoplanaô)

da ἀπό e πλανάω
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: G635
verbo

1) fare smarrire, sedurre
2) condurre via dalla verità all'errore
3) smarrire, deviare da, errare

ἀπεπλανήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀποπλανᾶν: att. pres. inf.

(+) sedurre: 1
sviare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω