ἀπροσωπολήμπτως (aprosôpolêmptôs)

da una parola composta da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una presunta parola composta da πρόσωπον e λαμβάνω (vedi προσωπολήμπτης)
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: G678
avverbio

1) senza rispetto di persone, imparziale

ἀπροσωπολήμπτως: avv.

senza favorire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω