ἀπωθέομαι (apôtheomai)

da ἀπό e la voce media di otheo o otho (spingere)
TDNT - 1: 448,*
Numero Strong: G683
verbo

1) spingere via, respingere
2) spingere via da sé stesso
   2a) ripudiare, rigettare, rifiutare

ἀπωθεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
ἀπωσάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀπώσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἀπώσατο: 3sing. med. aor. ind.

respingere: 2
respingere ecco: 1
rinunciare: 1
ripudiare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω