ἀθέμιτος (athemitos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una derivata da themis (statuto, dalla radice di τίθημι)
TDNT - 1: 166,25
Numero Strong: G111
aggettivo

1) cosa contraria alla legge e alla giustizia, proibita dalla legge, illecita, criminale, illegale, abominevole

ἀθεμίτοις: dat. pl. femm.
ἀθέμιτόν: nom. sing. neut.

illecito: 1
non lecito: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω