ἀθῷος (athôios)

da ἄλφα (come una particella negativa) e probabilmente una parola derivata da τίθημι (che significa una sanzione penale)
Numero Strong: G121
aggettivo

1) non colpevole, innocente, impunito

ἀθῷον: acc. sing. neut.
ἀθῷός: nom. sing. masc.

innocenza: 1
sangue: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω