ἀρχηγός (archêgos)

da ἀρχή e ἄγω
TDNT - 1: 487,81
Numero Strong: G747
sostantivo maschile

1) il capo, principe
   1a) di Cristo
2) uno che prende un comando in una cosa e così realizza un esempio, un predecessore in una cosa, pioniere
3) l'autore

ἀρχηγὸν: acc. sing.
ἀρχόντων: gen. pl.

autore: 1
capo: 2
creare: 1
dominare: 2
principale: 1
principe: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω