ἀρχισυνάγωγος (archisunagôgos)

da ἀρχή e συναγωγή
TDNT - 6: 844,1107
Numero Strong: G752
sostantivo maschile

1) capo della sinagoga. Era il suo dovere selezionare i lettori o insegnanti nella sinagoga, esaminare i discorsi degli oratori pubblici, e fare sì che tutte le cose fossero fatte con decenza ed in concordanza con i costumi.

ἀρχισυνάγωγοι: nom. pl.
ἀρχισυνάγωγον: acc. sing.
ἀρχισυνάγωγος: nom. sing.
ἀρχισυναγώγου: gen. sing.
ἀρχισυναγώγῳ: dat. sing.
ἀρχισυναγώγων: gen. pl.

(+) capo di sinagoga: 1
capo di sinagoga: 8
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω