ἀρετή (aretê)

dalla stessa parola di ἄρσην
TDNT - 1: 457,77
Numero Strong: G703
sostantivo femminile

1) un corso virtuoso di pensiero, sentimento ed azione
   1a) virtù, bontà morale
2) qualsiasi eccellenza morale, come la modestia, la purezza

ἀρετὰς: acc. pl.
ἀρετὴ: nom. sing.
ἀρετῇ: dat. sing.
ἀρετήν: acc. sing.

virtù: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω