ἀργός (argos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e ἔργον
TDNT - 1: 452,76
Numero Strong: G692
aggettivo

1) libero da lavoro, a proprio agio
2) pigro, ozioso, che evita il lavoro che dovrebbe compiere

ἀργαὶ, ἀργαί: nom. pl. femm.
ἀργή: nom. sing. femm.
ἀργοί: nom. pl. masc.
ἀργὸν: acc. sing. neut.
ἀργούς, ἀργοὺς: acc. pl. masc.

disoccupazione: 1
inoperoso: 1
non valore: 1
oziare: 3
pigrizia: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω