ἀσύνετος (asunetos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e συνετός
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: G801
aggettivo

1) privo d'intelligenza, senza comprensione, stupido

ἀσύνετοί: nom. pl. masc.
ἀσύνετος: nom. sing. femm.
ἀσυνέτους: acc. pl. masc.
ἀσυνέτῳ: dat. sing. neut.

capacità di comprendere: 1
incapacità di comprendere: 1
insensato: 1
privare di intelligente: 1
senza intelligente: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω