ἀτενίζω (atenizô)

da una parola composta da ἄλφα (come una particella di unione) e teino (tendere)
Numero Strong: G816
verbo

1) fissare gli occhi su, guardare
2) scrutare qualcosa
3) metaforicamente, fissare la propria mente su qualcuno come esempio

ἀτενίζετε: 2pl. att. pres. ind.
ἀτενίζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀτενίσαι: att. aor. inf.
ἀτενίσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀτενίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀτενίσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.

(+αὐτός) guardare fissare: 1
(+εἰς αὐτός) guardare fissare: 1
(+εἰς ὅς) fissare con attentezza: 1
fissare: 1
fissare occhio: 4
fissare sguardo: 3
guardare fissare: 1
non tradotto: 1
occhio fissare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω