ἀξιόω (axioô)

da ἄξιος
TDNT - 1: 380,63
Numero Strong: G515
verbo

1) considerare degno, adatto, giusto
2) giudicare degno o meritevole, ritenere

ἀξιοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀξιούσθωσαν: 3pl. pass. pres. imptv.
ἀξιωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀξιώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἠξίου: 3sing. att. impf. ind.
ἠξίωσα: 1sing. att. aor. ind.
ἠξίωται: 3sing. pass. pf. ind.

desiderare: 1
giudicare degnare: 1
reputare degnare: 1
ritenere: 1
ritenere degnare: 2
ritenere degnare di: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω