ἀψευδής (apseudês)

da ἄλφα (come una particella negativa) e ψεῦδος
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: G893
aggettivo

1) che non può mentire, veritiero

ἀψευδὴς: nom. sing. masc.

che non potere mentire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω