ἄβυσσος (abussos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una variazione di βυθός
TDNT - 1: 9,2
Numero Strong: G12
sostantivo femminile

1) smisurato
2) sconfinato
3) l'abisso
   3a) la buca
   3b) la profondità incommensurabile
   3c) di Orcus, un golfo o baratro molto profondo nelle parti più basse della terra usato come il luogo che riceve i morti e in modo particolare come la dimora di demoni

ἄβυσσον: acc. sing.
ἀβύσσου: gen. sing.

abisso: 9
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω