ἄδικος (adikos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e δίκη
TDNT - 1: 149,22
Numero Strong: G94
aggettivo

1) descrittivo di qualcuno che viola o ha violato la giustizia
   1a) ingiusto
   1b) ingiusto, peccaminoso
   1c) di uno che tratta altri con frode, ingannevole

ἄδικοι: nom. pl. masc.
ἄδικος, ἄδικός: nom. sing. masc.
ἀδίκους: acc. pl. masc.
ἀδίκῳ: dat. sing. masc.
ἀδίκων: gen. pl. masc.

di ingiustizia: 1
ingiustizia: 10
loro ingiustizia: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω