ἄφθαρτος (afthartos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da φθείρω
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: G862
aggettivo

1) incorrotto, non soggetto a corruzione, incorruttibile, imperituro
   1a) di cose
2) immortale
   2a) dei risorti

ἄφθαρτοι: nom. pl. masc.
ἄφθαρτον: acc. sing. femm., acc. sing. masc., acc. sing. neut.
ἀφθάρτου: gen. sing. femm., gen. sing. masc.
ἀφθάρτῳ: dat. sing. masc.

immortalità: 1
incorruttibilità: 5
non tradotto: 1
uno incorruttibilità: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω