ἄλογος (alogos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e λόγος
TDNT - 4: 141,505
Numero Strong: G249
aggettivo

1) senza ragione, bestia
2) contrario alla ragione, assurdo, irragionevole

ἄλογα: nom. pl. neut.
ἄλογον: nom. sing. neut.

non ragionare: 1
privare di ragionare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω