ἄμωμος (amômos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e μῶμος
TDNT - 4: 830,619
Numero Strong: G299
aggettivo

1) senza macchia
   1a) come un sacrificio senza macchia o difetto
2) moralmente: senza macchia, senza difetti, irreprensibile, senza colpevolezza

ἄμωμα: nom. pl. neut.
ἄμωμοί: nom. pl. masc.
ἄμωμον: acc. sing. masc.
ἄμωμος: nom. sing. femm.
ἀμώμου: gen. sing. masc.
ἀμώμους: acc. pl. masc.

irreprensibile: 4
senza biasimare: 1
senza difettare: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω