ἄνομος (anomos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e νόμος
TDNT - 4: 1086,646
Numero Strong: G459
aggettivo

1) bisognoso della legge mosaica
   1a) dei gentili
2) che trasgredisce la legge, che viola la legge, senza legge, cattivo, trasgressore

ἀνόμοις: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
ἄνομος: nom. sing. masc.
ἀνόμους: acc. pl. masc.
ἀνόμων: gen. pl. masc.

di iniquità: 1
empietà: 1
iniquità: 1
malfattore: 1
per loro iniquità: 1
senza legge: 4
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω