ἄνωθεν (anôthen)

da ἄνω
TDNT - 1: 378,63
Numero Strong: G509
avverbio

1) da sopra, da un luogo più alto
   1a) di cose che vengono dal cielo o da Dio
2) dal primo, dall'inizio
3) di nuovo

ἄνωθεν, ἄνωθέν: avv.

(+πάλιν) di novità: 1
altezza: 1
cima: 2
da altezza: 5
da originare: 1
di novità: 2
fino da allora: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω